Slide background

W naszym ośrodku jest możliwość zdawania na Odznaki Jeździeckie Polskiego Związku Jeździeckiego, uprawniające m.in. do rozpoczęcia startów na zawodach oficjalnych szczebla regionalnego i ogólnopolskiego.

Toggle 1

Toggle 2

Aktualne materiały dotyczące zestawu pytań, programów ujeżdżeniowych, ustawienia toru przeszkód i innych wytycznych

znajdują się na stronie PZJ: materiały do egzaminu

NAJBLIŻSZE TERMINY EGZAMINÓW U NAS:

7 lipiec 2017  piątek godz. 17.00 (po 2 obozie – zmiana terminu z 8 lipca!)

12 sierpień 2017   sobota godz.12.00 (po 7 obozie)

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
1.    imię i nazwisko
2.    pesel
3.    miejsce urodzenia
4.    adres
5.    tel. kontaktowy
6.    informację, czy zdajemy egzamin na dużym koniu, czy na kucu

Osoby zdające na srebrną odznakę proszone są również o podanie numeru legitymacji brązowej odznaki i daty jej nadania oraz przywiezienie tejże legitymacji na egzamin.

Osoby zdające egzamin poprawkowy proszone są o przywiezienie kopii protokołu z pierwszego egzaminu.

Wszystkie osoby zdające proszone są o przywiezienie dowodu tożsamości

Cennik
- 130,00  zł – egzamin
-  70,00 zł – poprawka egzaminu
- 80,00 zł – wypożyczenie konia do odznaki brązowej
- 180,00 zł -  wypożyczenie konia do odznaki srebrnej
- 280,00 zł -  wypożyczenie konia do odznaki złotej

Istnieje możliwość wynajęcia boksu dla konia na dzień egzaminu – koszt w wysokości 30 zł (ilość ograniczona).
Jeżeli koń zostanie przywieziony w przeddzień egzaminu – cena boksu wynosi 60 zł.

Wpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto:
Szkoła Jazdy Konnej
LILJÓWKA
PGBS Pobiedziska
08 90440001 0010 0005 9053 0001

Copyright 2015 Folwark & Klub Jeździecki Liljówka | Strony internetowe Poznań: DesignOrka