Slide background

W naszym ośrodku jest możliwość zdawania na Odznaki Jeździeckie Polskiego Związku Jeździeckiego: Brązową, Srebrną i Złotą oraz podstawową odznakę Jeżdżę Konno

Toggle 1

Toggle 2

Aktualne materiały dotyczące zestawu pytań, programów ujeżdżeniowych, ustawienia toru przeszkód i innych wytycznych

znajdują się na stronie PZJ:  Regulamin Odznak obowiązujący od 2019

NAJBLIŻSZE TERMINY EGZAMINÓW  NA ODZNAKI OGÓLNE (2019):

 piątek 24 maja  godz. 15.00 – Srebro, Brąz

  sobota 20 lipca godz. 10.00 – Srebro, Brąz

piątek 16 sierpnia godz. 15.00 – Srebro, Brąz

UWAGA! OD ROKU 2019 OBOWIĄZUJĄ KAMIZELKI OCHRONNE DLA UCZESTNIKÓW DO 15 ROKU ŻYCIA WŁĄCZNIE!

UWAGA! Nowy regulamin Odznak nie przewiduje poprawek – w przypadku niepowodzenia trzeba przystąpić do nowego egzaminu w całości!

Nowy zestaw pytań na odznakę brązową

Nowy zestaw pytań na odznakę srebrną

Nowy zestaw pytań na odznakę złotą

Nowy regulamin Odznak – obowiązuje od 01.04.2019

RODO osoby niepełnoletnie      RODO osoby pełnoletnie

Powszechna Odznaka Jeżdziecka „Jeżdżę konno” (umawiamy się na bieżąco w stajni). Pełny regulamin na stronie PZJ: odznaka „Jeżdżę konno”

Umiejętności praktyczne:

 • - prawidłowe podejście do konia
 • - prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia
 • - prowadzenie w ręku i wiązanie
 • - siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu
 • - umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach – w stępie, w kłusie anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym

Umiejętności teoretyczne:

 • - interpretacja zachowania konia
 • - podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu
 • - podstawy budowy konia, maści i odmiany
 • - zasady zachowania na ujeżdżalni
 • - podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy,

Zgłoszenie (mailowe) na egzamin na odznakę brązową/srebrną/złotą powinno zawierać następujące dane:
1.    imię i nazwisko
2.    pesel
3.    miejsce  i datę urodzenia
4.    adres
5.    tel. kontaktowy
6.    informację, czy zdajemy egzamin na dużym koniu, czy na kucu

Osoby zdające na srebrną odznakę proszone są również o podanie numeru legitymacji brązowej odznaki i daty jej nadania oraz przywiezienie tejże legitymacji na egzamin.

Osoby zdające egzamin poprawkowy proszone są o przywiezienie kopii protokołu z pierwszego egzaminu (dot. starego trybu).

Wszystkie osoby zdające proszone są o przywiezienie dowodu tożsamości ze zdjęciem

Cennik

 • - 150,00 zł – egzamin na odznakę „Jeżdżę konno”
 • - 180,00  zł – egzamin na brąz i srebro
 • - 200,00 zł – egzamin na złoto
 • -  100,00 zł – poprawka egzaminu (niezależnie, która część) – dot. starego trybu
 • -100,00 zł – wypożyczenie konia do odznaki brązowej
 • - 200,00 zł -  wypożyczenie konia do odznaki srebrnej
 • - 450,00 zł -  wypożyczenie konia do odznaki złotej

Istnieje możliwość wynajęcia boksu dla konia na dzień egzaminu – koszt w wysokości 50 zł (ilość ograniczona).
Jeżeli koń zostanie przywieziony w przeddzień egzaminu – cena boksu wynosi 80 zł.

Istnieje również możliwość umówienia się na jazdy przygotowujące do egzaminu i wcześniejsze dobranie konia ze szkoleniowcami.

Wpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto:
Szkoła Jazdy Konnej
LILJÓWKA
PGBS Pobiedziska
08 90440001 0010 0005 9053 0001

Copyright 2015 Folwark & Klub Jeździecki Liljówka | Strony internetowe Poznań: DesignOrka