Slide background

O nas

Folwark Liljówka, przy którym prężnie działa Klub Jeździecki „Liljówka” Stęszewko, położony jest 20 km od Poznania, na obrzeżach Puszczy Zielonki. Terytorialnie należy do Gminy Pobiedziska. Właścicielami tego kameralnego ośrodka są Liliana i Grzegorz Jachimowiczowie. Folwark prowadzi szeroko zakrojoną działalność jeździecką oraz agroturystyczną. Stajnia dysponuje dużymi boksami, halą, oświetlonym placem do jazd i czworobokiem. Do jazd służą zarówno duże konie, jak i liczne kucyki. KJ „Liljówka” należy do wiodących klubów w krajowym sporcie dzieci i młodzieży. Ośrodek posiada Certyfikat II Kategorii Polskiego Związku Jeździeckiego i przeprowadza egzaminy na odznaki jeździeckie. Na miejscu do dyspozycji jest 5 pokoi oraz obszerna sala klubowa z kominkiem. Wokół roztaczają się wspaniałe tereny leśne, a w zasięgu spaceru znajduje się jezioro z kąpieliskiem

CERTYFIKAT PZJ II**

Nasza kadra

Grzegorz Jachimowicz Instruktor Sportu – N004433

PZJ licencja T - 2020-12-31

Tel. 502 609 454
Trenuje naszych zawodników w skokach przez przeszkody, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Instruktor sportu PZJ.  Od lat każdego roku nagradzany za swoje osiągnięcia w sporcie młodzieżowym nagrodami trenerskimi Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego. Syn znanego hodowcy, świetny jeździec, związany z końmi od kołyski – człowiek o ogromnym doświadczeniu i pasji. Prowadzi również jazdy terenowe oraz rajdy, a także uczy chętnych powożenia.

Liliana Jachimowicz Instruktor Sportu – N004434

PZJ T - 2020-12-31

Tel. 604 917 250
Manager ośrodka, Prezes Klubu. Sędzia II klasy w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody. Członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej. Członek Zarządu WZJ, Przewodnicząca Komisji d.s. Ujeżdżenia WZJ. Były członek Komisji PZJ d/s Sportu Dzieci i Młodzieży. Instruktor sportu z aktualną licencją szkoleniową PZJ. Wspiera rozwój sportowy zawodników KJ Liljówka, prowadzi treningi indywidualne w zakresie ujeżdżenia i przygotowuje do odznak PZJ na wszystkich poziomach.

Piotr Knapik

Tel. 604 299 478
Nasz koniuszy, związany od lat z Liljówką. Pomaga w lonżach, powozi bryczkami. Zawsze chętnie służy pomocą we wszystkich sprawach związanych ze stajnią.

Rys historyczny

Dzisiejsza „Liljówka” po­wstała w roku 1995 z inicja­tywy jej obecnych wła­ścicieli,  Liliany i Grzegorza Jachimowiczów,  któ­rych od początku zauroczył wdzięk tego niewiel­kiego folwarku, należącego ongiś do klu­cza majątku w Krześlicach.

Historia tego malowni­czego miejsca jest jednak dużo dłuższa. Pierwsze wzmianki o wsi  Stęszewko, zwa­nej też Stęszew­skimi Holendrami, pocho­dzą bowiem już z wieku XIII . To stąd właśnie, ze znakomitego rodu Poraj, wy­wo­dzić się miał Bogufał III biskup poznań­ski, który w roku 1256 wzniósł w pobli­skim Wronczy­nie kościół. W wieku XVIII Stę­szewko jako część klucza krześlickiego należało do Antoniego Białobłockiego, któ­rego wnuczka Paulina wyszła za mąż w roku 1837 za Anastazego Radońskiego, a  rodzina ich  własność tych majątków utrzymała niemal do końca wieku XIX.  W roku 1899 nowym właścicielem został Georg von  Brandis, który do­bra te prze­ka­zał następnie sy­nowi Bernhardowi, od któ­rego z kolei jeszcze przed  I wojną od­kupił Krześlice Bank Kwilecki – Potocki. W okresie międzywojennym do 1939 roku  Stęszewko stanowiło osobny  ob­szar gminny i należało do Władysława Tacza­nowskiego, natomiast sam folwark należeć miał ponoć do 1947 roku do Metodego Dezora .

Po II wojnie światowej Stęszewko przeszło na rzecz Skarbu Pań­stwa Polskiego. Początkowo gospodaro­wała tu Rolnicza Spółdziel­nia Produkcyjna, która folwark ten w roku 1965 przekazała kombinatowi Pomarzanowice. W roku 1982 Pomarza­nowice przepisały formalnie majątek tenże na rzecz  Leśnego Za­kładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie, należącego  do Akademii Rolniczej w Po­znaniu. AR zrujnowany folwark w Stęszewku 1995 roku odsprze­dała państwu Jachimowiczom. . Akt kupna-sprzedaży podpisany został w Poznaniu 13 kwietnia 1995 przez Lilianę Marię Błochowiak.  W krótkim czasie wyremontowano główny budynek gospodarczy, którego część środkowa pochodzi sprzed I wojny światowej, prawdopodobnie z początku XX wieku lub końca  wieku XIX. Zmodernizowany budynek w jednej trzeciej zyskał pomieszczenia mieszkalno – klubowe, a  w dwóch trzecich stał się stajnią. W następnych latach na poddaszu dorobiono pokoje gościnne, dobudowano jadalnię oraz postawiono halę namiotową do jazdy konnej o wymiarach 15 x 50 m. 3 listopada 1995 Liliana i Grzegorz wzięli ślub w pobliskim kościele we Wronczynie, którego udzielił im niezapomniany ks. Zdzisław Owsianowski. Do ślubu para młoda jechała Viktorią zaprzężoną w czwórkę gnieźnieńskich ogierów maści kasztanowatej, a za nimi podążał orszak konny. 24 lipca 1997 roku na świat przyszła ich pierworodna córka Hanna Lilianna Jachimowicz. 3 października 2002 urodził się ich syn Gniewko Grzegorz Jachimowicz. W roku 2007 rozpoczęła się budowa nowego domu na miejscu dawnego dworu. W roku 2008 Liliana i Grzegorz Jachimowiczowie odkupili od państwa prawo użytkowania wieczystego w Stęszewku , które przekształcone zostało w prawo własności.

W 2008 roku  odwiedziła  też Stęszewko pani Alina Oppeln – Bronikowska z domu Dezor, chrzestna córka Metodego Dezora, ostatniego przedwojennego właściciela tego majątku (urodzona w 1936 roku). Ostatni raz była tu we wrześniu 1939. Wuja  (nazywanego Medziem) wspomina jako człowieka surowego i apodyktycznego. Namiętnie grywał w brydża i nigdy nie można mu było w tym przeszkadzać. Jeśli któreś z dzieci niedomagało i żona pytała, co zrobić, zawsze odpowiadał – „dać mu owsa”. Po wojnie mieszkał jakiś czas w Puszczykowie – nosił się zawsze bardzo po pańsku, więc nazywano go dziedzicem. Pani Alina obiecała wtedy zdobyć więcej wspomnień od swojej matki, mającej wtedy lat 99, lecz cieszącej się znakomitym zdrowiem…

Copyright 2015 Folwark & Klub Jeździecki Liljówka | Strony internetowe Poznań: DesignOrka